Informatie centraalsection icon diderot

inzicht in kennis | aandacht voor mensen

/ nl/ bizz /centraal_nl.phpOnderwerpen: betrouwbare, xml, bedrijfsdoelen, informatiearchitecturen, informatiecreatie, informatieverwerking, innovatief, kennismanagement, open standaarden, semantisch, semantische, standaarden

Diderot Track heeft een missie: betekenisvolle (semantische) connecties mogelijk maken tussen informatiebronnen, bedrijfsregels en vooral mensen. We ontwerpen informatie-architecturen, onderhouds- en zoekschema's, onafhankelijk van applicatie of omgeving.

Informatie-architectuur gebaseerd op standaarden

Het gebruik van open standaarden biedt de voorwaarden voor een omgeving dat zowel flexibel als betrouwbaar is. Een omgeving die meegroeit en voorbereid is op veranderingen. De voorwaarden voor innovatief? denken en doen.

Voor het realiseren van deze doelen is inmiddels een groot aantal standaarden beschikbaar. Diderot Track kan u helpen om de juiste keuzes te maken. We selecteren, combineren en stemmen de standaarden af op uw bedrijfsdoelen.

Onze focus ligt op semantisch gerelateerde technologie. Het creëren van een verbindende component tussen bedrijfsregels, personen - zoals medewerkers en klanten - en geautomatiseerde informatieverwerking?. Semantiek die begrijpelijk is voor zowel mensen als machines is nuttig voor:

  • Leveren van informatie voor verschillende doelgroepen in verschillende vormen;

  • Betrouwbare uitwisseling van informatie tussen bedrijfspartners en klanten (ketenintegratie);

  • Toepassen en onderhouden van kennismanagement?;

  • Geautomatiseerde (database-) publishing;

  • Dynamisch samenstellen van documenten.

Kennis en ervaring

Diderot Track beweegt zich op het raakvlak tussen informatiecreatie, -gebruik en -technologie. Dit vereist een brede visie gecombineerd met kennis en ervaring om met alle betrokkenen te kunnen communiceren. De inhoud van Diderot Track's website weerspiegelt deze focus. De hierop gepubliceerde artikelen bevat achtergrondinformatie over standaarden, technologie en het toepassen daarvan. Daarnaast ook bedrijfsspecifieke informatie over de diensten die we aanbieden. We gebruiken de website als medium om onze kennis en ervaring te delen.

Diderot Track heeft rijke ervaring met ontwerpen en vastleggen van informatiearchitecturen? op basis van open standaarden? zoals XML?.

Informatie-architectuur ...

Kennis ...