Overzichtspagina artikelen

De artikelen bevatten zowel feitelijke informatie als opinies. De onderwerpen hebben betrekking op de complete dienstverlening van diderot track: van ontwerpen van architectuur voor informatie- en kennismanagement via coaching tot aan management van business processen en regels.

titleKennis maken met Topic Maps - Dagelijks verwerken we een enorme hoeveelheid aan informatie. We kunnen deze informatie verwerken doordat we er 'betekenis' aan geven. Deze betekenis halen we uit de 'context'. Op het gebied van digitale informatie is er een model voor deze manier van betekenistoekenning: Topic Maps.nu lezen

The future of knowledge - The world is definitely in motion with respect to information- and knowledge management. The awareness of the importance of managing and (re-)using information becomes more and more apparent. Not in the least with regard to findability of the appropriate information in the appropriate time.nu lezen

Innovatieve visie op informatie - Een visie op innovatie, informatie en kennis, voor het ontwerpen van processen en systemen waarbij innovatie de voornaamste drijfveer is. Begin met het benoemen en vastleggen van kennis.nu lezen

titleBedrijfscultuur in verandering - Een van de doelstellingen voor activiteiten van organisaties is het veroorzaken van kosten voor andere organisaties (B2B), of mensen (B2C). Dat is uiteindelijk wat 'de anderen' ook doen. Hoe komen we aan de ideeën om dat beter te doen dan de rest.nu lezen

titleInformation: source for knowledge - Accessible and usable information is a business asset that should be accounted for. It's one of the factors for a company's competitive position. Implementing ‘knowledge management’ could bring a solution. But what is it and what are the requirements to create and maintain knowledge.nu lezen

Using ontologies - In order to enable precise and accurate access to information resources a number of methods for assigning keywords to the resources in a controlled fashion – controlled vocabularies, taxonomies and thesauri - are available today. Since each method has it’s own limitations and drawbacks, the call for a structure that allows for combining the strength of each and at the same time provides the flexibility to be applied in more than one way and for more than just a single purpose.nu lezen

Informatie: een probleem? - Tegenwoordig hebben de meeste organisaties wel een informatiesysteem (database) waarin de bedrijfskritische informatie wordt opgeslagen en beheerd. Het gaat dan met name om financiële gegevens, gegevens over voorraden, verkoopresultaten etc, ook wel aangeduid als 'feitelijke informatie'.nu lezen

titleDenis Diderot (1713 - 1784) - Een korte biografie van Denis Diderot. Diderots streven was gericht op hergebruik van kennis. Het streven van Diderot Track is gericht op het hergebruik van informatie.nu lezen

Branchespecifieke standaarden - Met de komst van internet als communicatiemedium is het volume van informatie die bij beslissers terechtkomt enorm toegenomen. Er is behoefte om informatie snel te kunnen filteren en sorteren. XML-standaarden kunnen in deze behoefte voorzien.nu lezen

Semantische laag maakt zoeksysteem associatiever - Met Topic Maps kunnen organisaties hun informatie dynamisch in kaart brengen, zonder diep in hun systemen in te grijpen. Kennis is daardoor makkelijker vast te leggen, over te dragen en samen te voegen. Maar bovenal wordt zoeken daardoor een associatieve bezigheid.nu lezen